06 – 103 377 71 coraline-vester apenstaartje kpnmail .nl

Menu

Duurzaamheid en Monumenten

Zie ook het filmpje van RCE in de youtube serie: zien verduurzamen doet verduurzamen. elders op deze website

Meer informatie over hoe we het hebben aangepakt is te vinden in de PDF op de pagina van Heemschut

https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/voorbeeldproject-heemschut-monumentaal-duurzaam

De gevels na renovatie. Gewijzigd maar de monumentale waarden zijn behouden.

coralinevester.nl

Dit Rijksmonument in het centrum van Deventer zal duurzaam en comfortabel gemaakt worden. De uitdaging is om dit monument, waarvan de kelder uit de 17e eeuw stamt, te upgraden en ook voor de komende eeuwen te behouden als een fijn thuis.

Op initiatief van de Erfgoed vereniging Heemschut Overijssel is voor 5 woonhuis monumenten een advies voor verduurzaming gemaakt. Deze woning maakt onderdeel uit van dat project. Alle woningen staan op het punt grondig verbouwd te worden. Dat is een goed moment om ook iets te doen aan duurzaamheid.

Het streven is om de monumenten op minimaal Label B te krijgen, en gasloos te maken. We doen dit project dit in nauw overleg met de afdeling monumentenzorg van de Gemeente Deventer zodat we zeker weten dat de maatregelen die worden voorgesteld ook passen binnen de te verlenen vergunningen.

De verbouwing is gerealiseerd. Verwarmen gebeurt nu toch met gas, maar zuinig op lage temperatuur. We hebben de mogelijkheid in de toekomst op diverse warmtebronnen aan te sluiten. We zijn en voorbereid op een (stille) warmtepomp, maar ook op aansluiten op stadsverwarming. We verwarmen in zones, zodat niet het hele huis warm gestookt hoeft te worden als er maar een deel wordt gebruikt

Ook bezitters van monumenten moeten mee in de energietransitie. Daarom is het goed dat het delen van kennis en ervaring een belangrijk aspect van dit project.

Zie ook het filmpje van de rijksdienst RCE Link hiernaast