06 – 103 377 71 coraline-vester@kpnmail.nl

Menu

Duurzaamheid en Monumenten

Dit Rijksmonument in het centrum van Deventer zal duurzaam en gasloos gemaakt worden. De uitdaging is om dit monument, waarvan de kelder uit de 17e eeuw stamt, te upgraden en ook voor de komende eeuwen te behouden als een fijn thuis.

Op initiatief van de Erfgoed vereniging Heemschut Overijssel is voor 5 woonhuis monumenten een advies voor verduurzaming gemaakt. Deze woning maakt onderdeel uit van dat project. Alle woningen staan op het punt grondig verbouwd te worden. Dat is een goed moment om ook iets te doen aan duurzaamheid.

Het streven is om de monumenten op minimaal Label B te krijgen, en gasloos te maken. We doen dit project dit in nauw overleg met de afdeling monumentenzorg van de Gemeente Deventer zodat we zeker weten dat de maatregelen die worden voorgesteld ook passen binnen de te verlenen vergunningen.

Ook bezitters van monumenten moeten mee in de energietransitie. Daarom is het goed dat het delen van kennis en ervaring een belangrijk aspect van dit project.

Van dit project zal t.z.t. een publicatie op internet verschijnen.