06 – 103 377 71 coraline-vester@kpnmail.nl

Menu

Publicaties

H.F.A. Rademaker, Deventer stadsarchitect 1961-1988


Uitg. Corps 9 publishers i.s.m. Historisch Museum Deventer 2007

In Deventer architectuur tot 1950

Uitg. Architectuurcentrum Rondeel 2009

Architectuur in Deventer tijdens het Interbellum

Uitg. St.Oud Deventer i.s.m. Corps 9 publishers 2013

Het kruis van de Broederenkerk, n.o.k