06 – 103 377 71 coraline-vester apenstaartje kpnmail .nl

Menu

foto

Monumentaal Duurzaam

Monumentaal Duurzaam

Monument en Energie

Vijf Rijksmonumenten in Deventer Energie zuinig

Op initiatief van Heemschut is een Pilot tot stand gekomen waarin vijf Rijksmonumenten zijn geïsoleerd en minimaal naar label B zijn gebracht. De Provincie Overijssel stelde een kleine subsidie beschikbaar voor de advisering en publicatie. De projectgroep bestond uit de Gemeente Deventer, vijf eigenaren van Rijksmonumenten, een energie adviseur en een bouwkundige. De voorzitter van Heemschut afdeling Oost was projectleider.  In dit project heb ik het energieadvies vertaald naar een concreet bouwkundig advies met behoud van de monumentale waarden. Het project is uitgebreid gedocumenteerd en in te zien in een interactieve PDF.

KLIK OP DE LINK ONDER DE FOTO OM DE DOCUMENTATIE TE ZIEN