06 – 103 377 71 coraline-vester apenstaartje kpnmail .nl

Menu

Proeftuin energieneutraal renoveren-1

By In Proeftuin energiezuinig renoveren On november 20, 2014


Provincie Overijssel stimuleert energiezuinige renovatie.

Het woonhuis waar wij mee doen aan de proeftuin  is een huis in Deventer uit 1953. Het is een charmant huis met 110m2 bruto woon oppervlak. “Veel originele details” zou een makelaar zeggen. De fijnheid die gebouwen uit die periode kenmerkt is nog helemaal in tact. Keerzijde is dat er nooit iets aan thermische isolatie is gedaan.

In de strenge winter van 2013 kreeg de bewoonster de temperatuur niet boven de 18 graden.  Toen wij het huis in bezit kregen waren we vastbesloten het huis optimaal comfortabel en energie zuinig te maken.  Een snelle kostenraming gaf ons een idee van de kosten die er mee gemoeid zouden zijn.

Een plan voor renovatie op passiefhuis niveau.

We hebben een plan gemaakt om gevel, dak en BG in te pakken met isolatie en de kozijnen te vervangen door kozijnen met 3-dubbel glas. Het energieverlies wordt daardoor minimaal. Voor de installaties hebben we een prachtige systeem met zonneboiler / gasketel / en balansventilatie in gedachten.

De kostenraming van dit plan gaf aan dat het 2x zo duur zou worden als het bedrag dat wij er voor hadden begroot.

Op diverse manieren hebben we geprobeerd het plan in een keer te realiseren, maar binnen het gewenste budget lukte het ons niet.

We denken een oplossing te hebben gevonden door het plan in stappen uit te voeren.

De volgende blog zal gaan over het stappenplan.


Leave a comment